Ahoj! Jsem Ivana, fotografka lifestyle produktů a portrétů.


Narodila jsem se v České republice. Procestovala jsem celou Evropu a Ameriku, kde jsem se nakonec ocitla ve slunném státě Florida. Cestování je něco, co ráda dělám, ale nikdy bych si nemyslela, jak moc mi fotografie přinese do života! Prostě si nemohu přestat užívat to, co dělám!


Vždycky jsem si ráda hrála s foťákem a dokonce jsem jednou vyzkoušela modeling. Modeling bylo zábavné, ale cítila jsem se lépe za foťákem. Teď zachycuji skutečná místa s reálnými produkty, které vyprávějí skutečné příběhy, A KAŽDOU MINUTOU TO MILUJI! Kavárny jsou některými z mých naprosto oblíbených míst, kde pracuji a relaxuji.


První foťák, který přinesl fotografii do mého života, byl můj starý Nikon D3400. Nesnášela jsem ho, přesto jsem ho zároveň milovala. Kvalita nebyla to, co jsem hledala, tak jsem se rozhodla koupit svůj první "profesionální" foťák, Sony a7IV. Od prvního stisknutí spouště jsem byla zamilovaná. Poté jsem začala cestovat tak často, jak jsem mohla, zažívat všechno, co život nabízí. Od té doby, co jsem začala tuto cestu, jsem nemohla dostat dost! Má životní vášeň spočívá v tom přinášet druhým skrze mou fotografii tolik radosti, kolik jsem zažila já.


Brzy na shledanou!


HI! I’M IVANA, A LIFESTYLE PRODUCT AND PORTRAIT PHOTOGRAPHER.


I was born in the Czech Republic. I traveled all over Europe and America where I ended up in the sunny state of Florida. Traveling is something I love to do, but I never thought just how much passion photography would bring to my life! I just can't stop enjoying what I get to do!


I always loved to play with a camera, and even tried out being a model once. Modeling was fun, but I felt better behind the camera. Now I'm capturing real places with real products that tell real stories AND LOVING EVERY MINUTE OF IT! Coffee houses are some of my absolute favorite places to work and relax.


The first camera that brought photography into my life was my old Nikon D3400. I hated it, yet, loved it at the same time. The quality wasn't what I was looking for, so I decided to buy my first “professional” camera, the Sony a7IV. From the very first shutter click, I was in love. Afterwards, I started traveling as much as I could, experiencing all that life has to offer. Ever since I started this journey, I couldn't get enough! My life's passion is to bring as much joy to others through my photography as it has for me.


Follow me on Instagram
@ivana_sluneckova